Selasa, 13 Maret 2012

West Papua, het voormalige Nederlands Nieuw Guinea heeft onze hulp nodig!

Hollandia, in het voormalige Nederlands Nieuw Guinea, is de plaats waar ik geboren ben als Nederlands staatsburger. Mijn vader Jan Solcer, vervulde in deze toenmalige kolonie verschillende functies, waaronder die van Hoofd Plaatselijk Bestuur ( H.P.B.) ofwel burgemeester van de hoofdstad Hollandia..
Hier onder: Het wapen en de wapenspreuk van 'The office of Benny Wenda'

Hier onder: Het wapen en de wapenspreuk van 'The office of Benny Wenda'

picture 1
shapeimage 2
In 1962 moesten wij terug naar Nederland na een spannende periode, waarin Nederland min of meer in oorlog raakte met Indonesië. Vader bleef voor een periode in Nieuw Guinea voor de overdracht van het land aan Indonesië, immers zo hadden de Verenigde Naties uiteindelijk besloten.
Ik was toen 9 jaar en begreep natuurlijk maar weinig van die grote mensen politiek.

Wel merkte ik op dat mijn vader en alle Nederlandse ambtenaren en bewoners van dit prachtig land diep bedroefd waren. Nederland was goed op weg om op termijn de Papua's hun land terug te geven. Pa maakte zich nogal kwaad over de wijze waarop de Papua's verraden werden, door de wijze waarop ze werden overgeleverd aan de Indonesische overheid, waar hij helemaal geen hoge pet van op had en terecht!
We ( want zo voelde ik dat natuurlijk als in Nieuw Guinea geboren kind) hadden zelfs al een eigen vlag! Op de één of andere manier sprak die vlag mij als kind erg aan. Ik was er trots op dat mijn vaderland Nederland was en mijn moederland Nieuw Guinea.

Niet dat mijn moeder een papua was, ook zij was Nederlandse uit een Nederlands Indisch gezin. Mijn ouders leefden lange tijd in Nederlands Indië vanwege een lange geschiedenis met deze vooroorlogse kolonie.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar